การส่งเสริมการขายหมายถึงอะไร กระตุ้นยอดขายได้อย่างไร

การส่งเสริมการขาย

โลกธุรกิจปัจจุบันมีแข่งขันกันอย่างดุเดือด หลายแบรนด์ต่างห้ำหั่นราคา แจกของแถมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสนใจและจับจ่ายสินค้าแบรนด์มากที่สุด สิ่งเหล่านี้เรียกว่า  การส่งเสริมการขาย หรือ Sales promotion คือหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด มีจุดประสงค์เพื่อให้แบรนด์ได้กำไรจากการขายหรือรับความสนใจจากผู้บริโภค

 ในช่วงเวลาที่กำหนด บางครั้ง ถือว่าเป็นการรักษาลูกค้าเดิมโดยตอบแทนหรือขอบคุณผู้บริโภคผ่านของรางวัลและส่วนลด และหากยังอยากรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้เพิ่มเติม สามารถอ่านต่อในบทความนี้ได้เลย

ประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย

ซึ่งแนวคิดนี้มาจาก Promotion Mix เป็นการผสมผสานส่งเสริมกลยุทธ์การขายต่างๆ หลักง่ายๆ คือ เมื่อคนซื้อเยอะขึ้น ยอดขายจึงมากขึ้น การส่งเสริมการขายยังเป็นมากกว่าการทำสื่อโฆษณาทั่วไป  เพราะเปิดโอกาสให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ เกิดการทดลองและยอมรับสินค้า ได้เปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง จนเกิดการบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ำ

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย คือ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย โดยประโยชน์ของการส่งเสริมการขายมีมากมายแตกต่างกันไป เช่น ดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มรายได้จากการขาย เป็นต้น ดังนั้น ควรกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย สรุปได้ดังนี้

 • เพิ่มยอดขายและรายได้
 • เพิ่มการจดจำแบรนด์ การมีส่วนร่วม
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้า
 • สร้างความภักดีของลูกค้า ให้ใช้สินค้าซ้ำ
 • กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า
 • รวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต

ประเภทของการส่งเสริมการขาย

ประเภทของการส่งเสริมการขาย

เมื่อการส่งเสริมการขายมีประโยชน์และเป้าหมายหลากหลายแตกต่างกัน หากเราทราบประเภทของการส่งเสริมการขาย จะช่วยในการตัดสินใจวางกลยุทธ์การขาย โปรโมชั่น ที่เหมาะกับกลุ่มนั้นๆ โดยทั่วไปการส่งเสริมการขายจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มคนกลาง และกลุ่มพนักงานขาย ดังนี้

กลุ่มผู้บริโภค

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่แบรนด์ให้ความใส่ใจมากที่สุด เนื่องจากทุกการขายจะเน้นไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (ultimate consumer) โดยวิธีลดแลกแจกแถม รวมทั้งสินค้าตัวอย่าง แถมสินค้า การชิงรางวัล การบริจาคเพื่อการกุศลถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดึง (pull strategy) จูงใจให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วหรือเกิดความต้องการที่จะทดลองใช้สินค้า ซึ่งจุดประสงค์ของการส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มนี้นั่นเอง

กลุ่มคนกลาง

กลุ่มคนกลางเป็นกลุ่มคนที่ติดต่อระหว่างผู้บริโภคและพนักงานขาย การใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายจะทำให้ พ่อค้าคนกลาง (middleman) ผู้จัดจำหน่าย (distributor) หรือผู้ขาย (dealer) ซื้อและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก (push strategy) บริษัทแม่จะให้รางวัล แถมสินค้า การให้โควตา การให้เครดิตแก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับผู้ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และกระตุ้นการซื้อให้กับผู้บริโภค นำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายได้มากที่สุด

กลุ่มพนักงานขาย

ต้องยอมรับว่ากลุ่มพนักงานขายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญไม่แพ้กลุ่มผู้บริโภค เพราะกลุ่มที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รายละเอียด ตัวแทนนำเสนอแบรนด์มากที่สุด การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นกลุ่มนี้ เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกลายมาเป็นลูกค้าถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก (push strategy) โดยมีการให้รางวัล โบนัส แก่พนักงานที่ทำยอดขายได้ดี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นทำยอดขายมากขึ้น ขยายฐานลูกค้าหรือหาผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับบริษัท 

ตัวอย่างวิธีของการส่งเสริมการขายแบบมืออาชีพ

ตัวอย่างวิธีของการส่งเสริมการขายแบบมืออาชีพ

หากรู้วิธีส่งเสริมการขายว่าต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนจึงจะมีประสิทธิภาพ ควรใช้กับกลุ่มใดแล้วละก็ มั่นใจได้เลยว่ายอดขายพุ่งอย่างแน่นอน การจัด sales promotion อย่างมืออาชีพที่มีศักยภาพในการดึงดูดลูกค้า จะสร้างความสนใจให้แบรนด์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง จนการขายประสบความสำเร็จในที่สุด ตัวอย่างวิธีการส่งเสริมการขายแบบมืออาชีพ ได้แก่

แจกสินค้าพรีเมียม

การแจกสินค้าพรีเมียมจะช่วยให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าคุ้มค่า และกลุ่มเป้าหมายอยากเปิดใจทดลองสินค้า เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคในธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น ชาตรามือที่การแถมแก้วสัญลักษณ์ตราแบรนด์ ช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและแชร์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ แบรนด์ถูกรับรู้ในวงกว้าง นำไปสู่การเพิ่มยอดเป็นซื้อจำนวนมาก 

การให้สินค้าแจกที่สามารถ Customize ตามความต้องการอย่าง GIFTWISE โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์แบบครบวงจร รวมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ดีไซน์เก๋ ไม่ซ้ำใครมากมายจะสร้างความพิเศษ ดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มเดิม รวมทั้งลูกค้าใหม่ เป็นการส่งเสริม brand loyalty เพราะเราเชื่อว่า การเลือกผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจะเป็นสร้างความประทับใจและให้คุณค่าแก่ลูกค้า แถมยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์อีกด้วย

สื่อโฆษณาการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย

สื่อโฆษณาการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย

สื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มพนักงาน นำเสนอรูปแบบสื่อหลากหลายรูปแบบที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เช่น โปสเตอร์ ป้าย ใบปลิว แบนเนอร์บนชั้นวางของซูเปอมาร์เก็ตต่างๆ มอบส่วนลด รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ข้อความแบรนด์เพื่อเพิ่มการรับรู้ และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

จัดบูธแสดงสินค้า

การจัดบูธแสดงสินค้า เป็นวิธีที่เหมาะกับธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มคนกลาง กลุ่มพนักงานและกลุ่มผู้บริโภค การจัดบูธเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้เป็นที่รู้จัก ได้พูดคุยเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น สามารถปิดการขายได้ทันที ส่วนใหญ่แล้วงานจัดแสดงสินค้ามักจะจัดที่ ศูนย์ประชุม นิทรรศการ งานโรงแรมหรืออีเวนต์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่กำลังสนใจจำนวนมากได้เห็นสินค้าจริงภายในงาน

การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง

การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง

การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองสามารถกระตุ้นยอดขาย  ผู้ซื้อมีโอกาสได้ลองใช้ หรือนำไปให้คนรู้จักใช้ แถมเป็นการบอกต่อภายในตัว ยิ่งถ้าหากพอใจในสินค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าซ้ำเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนสูง ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

การลดราคาสินค้า

แม้ว่าการลดราคาสินค้าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายในระยะสั้น ที่ใช้ราคามาดึงดูด ดันความรู้สึกให้ตัดสินใจรวดเร็วขึ้น เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค สามารถทำได้โดยการใช้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ลดเมื่อซื้อสินค้าตามจำนวนหรือลดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แต่การลดสินค้าบ่อยๆ อาจทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าแบรนด์ไม่น่าสนใจ หรือรอซื้อสินค้าเฉพาะช่วงโปรเท่านั้น

สะสมแต้มเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

สะสมแต้มเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

การสะสมแต้มเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น คูปองส่วนลด หรือของรางวัลต่างๆ ถือว่าเป็นการสร้าง Loyalty Program ที่ได้ผลดี ทั้งแก่ลูกค้าประจำที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน อีเมลหรือการสะสมคะแนน สิ่งนี้จะช่วยรักษาลูกค้าเดิมและจูงใจให้เกิดการซื้อซ้ำ ดึงดูดลูกค้าใหม่ และยังได้ข้อมูลของลูกค้านำไปพัฒนาสินค้าและแผนการตลาดได้เช่นเดียวกัน

การสาธิตวิธีใช้ ต่อหน้าลูกค้าและทดลองใช้สินค้าให้ดู

การสาธิตวิธีใช้สินค้านั้นๆ ต่อหน้าลูกค้า นอกจากจะดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจแล้ว รับรู้แบรนด์มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์  เห็นวิธีการใช้ และที่มาของการสร้างผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การพูดคุยกับพนักงานขายก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ด้วยทักษะโน้มน้าวให้ลูกค้าประทับใจอุดหนุนและบอกต่อสินค้าได้มากขึ้น

การส่งเสริมการขายหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่แบรนด์วางขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ สร้างความสนใจ และเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มคนกลาง และกลุ่มพนักงานขาย ซึ่งกลยุทธ์มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลด การออกงานแสดงสินค้า หรือการแจกของพรีเมียม อีกหนึ่งวิธีที่ครองใจผู้ซื้อ เพิ่ม Brand loyalty การเติบโตของยอดขายและการกลับมาซื้อซ้ำที่ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม 

GIFTWISE แหล่งรวบรวมสินค้าพรีเมียมหลากหลายชนิด พร้อมที่จะมอบสินค้าคุณภาพชั้นนำ ออกแบบเองได้ ให้ธุรกิจของคุณเติบโตและได้รับความประทับใจจากลูกค้าทันทีที่ได้รับสินค้า ให้ GIFTWISE เป็นตัวแทนแสดงความใส่ใจของคุณที่มีต่อผู้บริโภค ด้วยสินค้าของแจกพรีเมียมและใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายเหล่านี้นะคะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุ้กกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ได้

 • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุ้กกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ได้

บันทึก