คู่มือจัดงานเลี้ยงบริษัท ไอเดียสำหรับชาวออฟฟิศ คิดยังไงให้สร้างสรรค์

คู่มือจัดงานเลี้ยงบริษัท ไอเดียสำหรับชาวออฟฟิศ คิดยังไงให้สร้างสรรค์

งานเลี้ยงบริษัทอาจจัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญ เพื่อเฉลิมฉลอง ความสนุกสนาน เป็นของขวัญให้แก่พนักงาน หรืออาจจะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่การจัดงานเลี้ยงก็มีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย ไปดูไอเดียในการจัดงานเลี้ยงบริษัทว่ามีรูปแบบไหนบ้าง แต่ละงานเลี้ยงบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร ควรจัดแบบไหนจึงจะเหมาะสม

งานเลี้ยงบริษัท คืออะไร

งานเลี้ยงบริษัท คืออะไร

งานเลี้ยงบริษัทหรืองานปาร์ตี้บริษัท คืองานที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ ส่งเสริมพลังใจของพนักงาน หรือเพื่อสร้างความทรงจำและประสบการณ์ในวันสำคัญ การสังสรรค์เหล่านี้มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยเกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ การเตรียมอาหาร และมักมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือการนำเสนอด้วย วัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน ส่งเสริมความสนิทสนมกัน และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเชิงบวก

งานเลี้ยงบริษัท มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

งานเลี้ยงบริษัทมีประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานหลายประการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามัคคีภายใน ทำให้องค์กรมีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งพนักงานก็มีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นด้วย ต่อไปนี้คือประโยชน์ของการจัดงานเลี้ยงบริษัท

  • ส่งเสริมความรู้สึกสนิทสนมกันในหมู่พนักงาน
  • ส่งเสริมขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของพนักงาน
  • ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกและสนุกสนาน
  • สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในหมู่พนักงาน
  • ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
  • ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  • ช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  • ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น
  • ทำให้พนักงานมีความสามัคคีกันภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น
10 ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนจัดงานเลี้ยงบริษัทแบบมือโปร

10 ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนจัดงานเลี้ยงบริษัทแบบมือโปร

ขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยคู่มือจัดงานแบบมืออาชีพ ซึ่งจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อให้งานเลี้ยงบริษัทออกมาราบรื่นและเป็นไปด้วยดี ไปดูกัน

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงานเลี้ยงบริษัท

ขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงที่มาที่ไป รู้เหตุผลในการจัดงานเลี้ยงบริษัทแต่ละงานขึ้นมา โดยกำหนดว่าอะไรคือจุดสำคัญของงาน คาดหวังอะไรจากการจัดงานครั้งนี้ และกำหนดได้ว่างานประเภทใดเหมาะสมกับพนักงานและองค์กรของคุณ การกำหนดวัตถุประสงค์ช่วยให้ทราบถึงแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายในการจัดงาน

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของงานเลี้ยงบริษัท

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของงานเลี้ยงบริษัท

ขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ถัดไปคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานในบริษัท ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยต้องให้ความใส่ใจกับทุกคนในงาน การกำหนดจำนวนแขกจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพื่อที่จะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้เห็นทิศทางของการจัดงานเลี้ยงบริษัทมากขึ้น และจัดงานได้ตอบโจทย์แขกผู้ที่ได้รับเชิญทุกคน

3. ตั้งงบประมาณในการจัดงานเลี้ยงบริษัท

การตั้งงบประมาณเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่สำคัญและจะขาดไปไม่ได้เลย เพื่อที่จะได้รู้ว่ากิจกรรมประเภทใดต้องใช้เงินเท่าไร และต้องมีเงินเพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคุณควรจัดงบประมาณเป็นส่วนๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การตกแต่ง เครื่องเสียง ค่าเช่าพื้นที่ และอื่นๆ โดยเรียงลำดับความสำคัญและจัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้การจัดงานเลี้ยงบริษัทขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

เลือกธีม หรือรูปแบบการจัดงานเลี้ยงบริษัท

4. เลือกธีม หรือรูปแบบการจัดงานเลี้ยงบริษัท

การกำหนดธีมหรือรูปแบบในการจัดงานเลี้ยงบริษัทก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพื่อให้องค์ประกอบโดยรวมของงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน โดยธีมงานไม่ได้หมายถึงแค่สีเสื้อผ้าที่ใส่เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการตกแต่งสถานที่ การ์ดบัตรเชิญ ประเภทอาหาร เพลงประกอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรให้ความใส่ใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ด้วย โดยการกำหนดธีมจะช่วยให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปในทิศทางที่ดี สนุกสนานและเพลิดเพลิน

5. กำหนดไทม์ไลน์ หรือระยะเวลาในการจัดงาน

อีกขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือการกำหนดระยะเวลาในการจัดงานเลี้ยงบริษัท เพราะจะช่วยควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ภายในงานได้ เช่น จำนวนอาหารและเครื่องดื่ม เวลาในการเช่าสถานที่ เวลาในการจ้างทีมงานเครื่องเสียง เป็นต้น โดยคุณต้องกำหนดระยะเวลาของงานปาร์ตี้บริษัทให้เหมาะสมกับจำนวนคน รูปแบบองค์กร ด้วยการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การจัดงานสร้างภาพจำที่ดี

เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงบริษัท

6. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงบริษัท

การเลือกสถานที่จัดงานเลี้ยงบริษัทก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญในขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพราะสถานที่คือกุญแจสำคัญในการจัดงาน เนื่องจากจะช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีและมีชีวิตชีวาต่อผู้คนที่เข้ามาร่วมงานได้ โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบองค์กร จำนวนคน และความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้การจัดงานในครั้งนั้นๆ ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ร่วมงานตลอดไป

7. วางแผนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

การวางแผนการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สำหรับการจัดงานเลี้ยงบริษัท จำเป็นต้องทำเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด คล่องตัว และเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการจัดงาน โดยต้องกำหนดรายการแต่ละอย่างมาว่าแต่ละฝ่ายต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร มีผู้จัดการดูแลกี่คน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ

 ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการจัดงาน

8. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการจัดงาน

เทคโนโลยีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยในขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการเตรียมงานได้เป็นอย่างดี โดยสามารถใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การจัดงานเลี้ยงบริษัท ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผน ปรับปรุง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมปริศนาท้ายคำตอบ เกมเสมือนจริง การทำแบบสอบถามสดในงาน การเช็กอินสถานที่จัดงาน หรือการที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถโต้ตอบกลับมาได้ ด้วยการแสดงความคิดเห็นในระบบต่างๆ ซึ่งช่วยให้งานเป็นไปอย่างสนุกสนานและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

9. โปรโมตกิจกรรมผ่านช่องทางที่เหมาะสม

อีกหนึ่งขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือ การโปรโมตกิจกรรมผ่านช่องทางที่เหมาะสม ด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับงานให้คนภายในองค์กรได้รับทราบ ไม่ว่าจะส่งเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมล ไลน์ หรือประกาศในเว็บหรือเพจขององค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้และเชิญชวนเข้ามาร่วมงานปาร์ตี้บริษัท โดยควรโปรโมตในช่องทางที่มีผู้รับชมเป็นส่วนใหญ่และมั่นใจว่าผู้รับสารจะได้ทราบข้อมูลอย่างแน่นอน ซึ่งช่วยให้คนมาเข้าร่วมงานมากขึ้นนั่นเอง

10. ประเมินความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงบริษัท

สุดท้ายของขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คือ การประเมินความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงบริษัท โดยการประเมินแบบคร่าวๆ เพื่อดูทิศทางของผลลัพธ์ว่าตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานและองค์กรหรือไม่ ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดเลี้ยงครั้งต่อไป โดยต้องวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ รูปแบบของงาน สถานที่ จำนวนแขกที่เชิญ เป็นต้น เพื่อประเมินว่าแผนการจัดงานปาร์ตี้บริษัทใช้ได้จริงหรือไม่ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากแค่ไหนนั่นเอง

ไอเดียของการจัดงานเลี้ยงบริษัท

ไอเดียของการจัดงานเลี้ยงบริษัท

รูปแบบการจัดเลี้ยงแบบต่างๆ มีหลายกิจกรรมที่เป็นไอเดียสำหรับการจัดงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ความเหมาะสม จำนวนพนักงาน รูปแบบบริษัท ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยในบทความนี้มีตัวอย่างไอเดียการจัดงานเลี้ยงบริษัท ดังนี้

งานกีฬาสี (Sport Day)

การจัดงานเลี้ยงบริษัทที่เป็นกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้กับพนักงาน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสมรรถภาพทางกาย การทำงานเป็นทีม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับการออกกำลังกายและสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้

เพื่อนรัก เพื่อนร้าย (Buddy Game)

เกมบัดดี้มุ่งเน้นไปที่การจับคู่พนักงานเป็นคู่ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแข่งขันที่เป็นมิตรผ่านการท้าทาย เกมต่างๆ ในงานปาร์ตี้บริษัท เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ มีเนื้อหาครอบคลุมและสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ ได้

ฝึกปรือสมอง เพิ่มทักษะการทำงาน (Hackathon)

งานเลี้ยงบริษัทที่เป็นกิจกรรมที่พนักงานซึ่งมักจะมาจากแผนกต่างๆ ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นในโครงการหรือกิจกรรมการแก้ปัญหา เหมาะสำหรับองค์กรด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือสาขาใดๆ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

แจกรางวัลพิเศษให้แก่พนักงาน (Office Awards)

งานเลี้ยงบริษัทที่เป็นพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรับทราบและชื่นชมการทำงานหนักและความสำเร็จของพนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกและน่าชื่นชม และครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคน

สำหรับบริษัทหรือองค์กรไหนที่กำลังมองหาของที่นิยมแจกในงานเลี้ยงบริษัท หรือของขวัญพรีเมียมให้แก่พนักงาน ในบทความนี้เราขอแนะนำให้ GIFTWISE เป็นผู้จัดการและดูแลแทนท่านผู้อ่าน เพราะเราคือเเหล่งรวมของขวัญพรีเมียมสำหรับองค์กรสุดครีเอทีฟ ไอเดียหลากหลาย ซึ่งยกตัวอย่าง ได้แก่

การจัดงานเลี้ยงบริษัทเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการรวมตัวสำหรับพนักงาน ลูกค้า ผู้บริหาร ซึ่งช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ภายใน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และแสดงวัฒนธรรมบริษัทของตน 

ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การสื่อสารที่ดีขึ้น ความพึงพอใจของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับลูกค้า การปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือนี้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของงานได้ การจัดงานเลี้ยงบริษัทที่ดำเนินการอย่างดีสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และเป็นเวทีสำหรับการต่อยอดความร่วมมือหรือโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้