กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร ให้ดูดี และเป็นที่น่าจดจำ

ภาพลักษณ์ องค์กร

โลกในปัจจุบันนี้อยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน บริการต้องดี สินค้าต้องมีคุณภาพ ภาพลักษณ์องค์กรก็ต้องสร้าง กล่าวได้ว่าต้องแข่งขันกันในทุกด้านเลยก็ว่าได้ การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ แต่ถ้าธุรกิจนั้นมีกลยุทธ์และการวางแผนที่ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง มีเอกลักษณ์ น่าเชื่อถือ เป็นที่จดจำ จนธุรกิจนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วถึง แล้วการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีกลยุทธ์อะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ภาพลักษณ์องค์กร คืออะไร

ภาพลักษณ์องค์กร คืออะไร

ภาพลักษณ์ (IMAGE) หมายถึง ความคิดที่อาจจะมาจากการค้นคว้าความรู้ ความสร้างสรรค์ การมีประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมาจากการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ความคิดที่มาจากสิ่งเหล่านี้มาหลอมรวมกัน ทำให้ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล และแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรม

เมื่อเป็นคำว่าภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) จึงมีความหมายถึง ความคิด ความประทับใจหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้จิตใจของบุคคลผู้นึกถึง เมื่อพูดถึงองค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร สินค้าและบริการ พฤติกรรมองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ทำไมภาพลักษณ์องค์กรถึงมีความสำคัญ?

ทำไมภาพลักษณ์องค์กรถึงมีความสำคัญ?

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี มีความสำคัญอย่างมาก เป็นกลยุทธ์ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการนั้น ให้มีความเชื่อถือในสินค้าหรือมาใช้บริการหรืออยากจะสนับสนุนในธุรกิจนี้กันมากขึ้น หากสินค้าและบริการดี มีคุณภาพ ก็ย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นดีตามไปด้วย กลยุทธ์นี้จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ดูดี และแตกต่าง

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ดูดี และแตกต่าง

การที่จะสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดีได้นั้น ในขั้นแรกจะต้องวิเคราะห์หาจุดเด่นขององค์กรที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์กันอย่างทั่วถึง สามารถเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินการไปได้ด้วยดี สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าจดจำแก่สาธารณะ แต่กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้นมีอะไรบ้าง มาดูกัน

กำหนดจุดประสงค์หลักขององค์กร

เริ่มด้วยการระบุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร วัตถุประสงค์หลักก็คือ เหตุผลในการดำรงอยู่และการทำงานของบริษัท หรือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เป็นส่วนในการสนับสนุนช่วยให้ธุรกิจนั้น เชื่อมต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์หลักขององค์กรแล้ว ก็สามารถที่จะแสดงออกและนำเสนอไปยังสาธารณะให้เข้าใจและรับรู้กันอย่างทั่วถึงได้

สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่น่าจดจำ

แบรนด์สินค้า ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์กร อย่างเช่น การทำโลโก้ที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร หรือการทำของสมนาคุณแจก เป็นการตอบแทนลูกค้า เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่น่าจดจำ อีกทั้งการทำแบรนด์สินค้านั้น ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้สื่อถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อีกด้วย 

สำหรับใครที่กำลังอยากจะปรับเปลี่ยนแบรนด์สินค้า หรืออยากมีแบรนด์สินค้าใหม่ให้กับบริษัทของตนเอง ทาง GIFTWISE รับทำสินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยของพรีเมียมที่ทาง GIFTWISE รับผลิตนั้น มีทั้ง กระบอกน้ำ ร่ม สมุด หรือกระเป๋าผ้า เป็นต้น ของพรีเมียมเหล่านี้ เมื่อนำมาออกแบบให้มีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร ย่อมทำให้องค์กรหรือแบรนด์นั้นๆ เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ถือเป็นการโปรโมตองค์กรอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่น่าจดจำแก่ลูกค้าได้ 

ยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร

ยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร

สิ่งสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้แข็งแกร่งและไปในเชิงบวก คือ องค์กรจะต้องปฏิบัติตามค่านิยม โดยค่านิยมขององค์กรนั้นทำหน้าที่เป็นแนวทางให้องค์กรนำไปใช้กับการดำเนินการทางธุรกิจทั้งหมด ซึ่งการแสดงให้เห็นว่าการกระทำขององค์กรสอดคล้องกับค่านิยมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความไว้วางใจ ให้ลูกค้าใหม่เกิดความเชื่อและสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้

จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน

องค์กรที่ยึดมั่นในภาพลักษณ์และค่านิยม จะทำให้องค์กรนั้นมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้าหากองค์กรนั้นมีภาพลักษณ์และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีการพัฒนาให้ดีขึ้น การฝึกอบรมช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และค่านิยมหลักขององค์กรถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานกันได้ง่ายขึ้น

เผยแพร่วัฒนธรรมขององค์กรผ่านสื่อสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรนั้น สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมขององค์กรผ่านสื่อสาธารณะ ที่ถือเป็นการโปรโมตธุรกิจวิธีหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในการรับรู้ของสาธารณชนและเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ขององค์กรได้

การสื่อสารของคนในองค์กรเป็นไปทางเดียวกัน

การให้ข้อมูลแก่พนักงานที่เป็นไปในทางเดียวกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์และรักษาภาพลักษณ์องค์กรได้  ถ้าหากมีการสื่อสารผิดพลาดหรือขัดแย้งกัน จะทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น การสื่อสารของคนในองค์กรจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรที่ต้องพบปะกับลูกค้า สามารถสื่อสารแนวคิดที่เป็นไปในทางเดียวกันได้

รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

รับผิดชอบต่อความผิดพลาด

ความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่หากเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำ คือ การปรับปรุง ซึ่งการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและทำการแก้ไขนั้น จะสามารถช่วยให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าได้ อีกทั้งยังสามารถจำกัดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรที่เกิดข้อผิดพลาดได้ด้วย อย่างเช่น ทางองค์กรมีนโยบายหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่กลับได้รับคำติเตือนจากลูกค้า องค์กรนั้นก็ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขทันที การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทางองค์กรเปิดใจรับฟังลูกค้าและต้องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกคนอย่างแท้จริง

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

การบริการลูกค้า ถือเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งการบริการลูกค้านั้นมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรเป็นอย่างมาก โดยทีมบริการลูกค้าจะต้องทำการนำเสนอคุณภาพของสินค้าและสามารถให้การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการจึงถือเป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ที่มาจากความคิดทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของลูกค้าผู้มาใช้บริการ

อัปเดตเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ

ภาพลักษณ์องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามกาลเวลา ซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน คือ การทำให้เว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับองค์กร มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าตัดสินอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กร และสังเกตเห็นสินค้าบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

ตัวอย่างแบรนด์ดังที่มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จัก

ตัวอย่างแบรนด์ดังที่มีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จัก

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำสำหรับลูกค้า จนทำให้ลูกค้าประทับใจ และเลือกซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ได้ซ้ำๆ นั้น ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ แล้วแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนี้ มีแบรนด์อะไรบ้าง มาดูกัน

STARBUCKS

Starbucks ธุรกิจกาแฟ ที่มีสาขาทั่วโลกนับไม่ถ้วน ก็เคยประสบพบเจอปัญหาด้านการเงินมาแล้ว แต่ต้องกลับมารุ่งอีกครั้ง เพราะการพลิกฟื้นภาพลักษณ์ของสตาร์บัคส์ โดยพัฒนาด้านรสชาติกาแฟ ด้านการบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งรีแบรนด์ โดยการตัดคำว่า Coffee ออกจาก Logo แล้วปรับขนาดของนางไซเรนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการสื่อถึงผู้บริโภคว่า         สตาร์บัคส์นั้นจะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพียงกาแฟอย่างเดียว แต่จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

PEPSI

การแข่งขันทางการค้าของน้ำอัดลมนั้นมีมาตั้งแต่อดีต แต่ Pepsi นั้นได้ครองใจกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด เพราะ มีการรีแบรนด์ให้ดูทันสมัย เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภครุ่นใหม่ กลายเป็นตัวแทนเครื่องดื่มของคนยุคใหม่  ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ดีที่สุด จนได้เป็นแบรนด์ที่ติดตลาดทั่วโลก อย่างเช่น การรีแบรนด์ปี 2008 ตามคอนเซ็ปต์ Refresh Your World เป๊ปซี่ได้ออกแบบโลโก้เป็นรูปหน้ายิ้มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แนวคิด  “Brandspeak”  และในปัจจุบันนี้ เป๊ปซี่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างเต็มตัว 

CONVERSE

Converse เป็นบริษัทผลิตรองเท้ายางธรรมดา มีความประสบความสำเร็จด้านยอดขายและฮอตฮิตอย่างมากกับการผลิตรองเท้ากีฬา รุ่น Chuck Taylor All Star จนกระทั่งมีคู่แข่งทางการค้าหลายบริษัทมีเทคโนโลยีการผลิตรองเท้าที่ล้ำสมัยกว่าและมีความโดดเด่นเข้ามาแทนที่ รวมทั้งเกิดการบริหารที่ผิดพลาดจนทำให้บริษัทนั้นล้มละลาย แต่ได้มีการรีแบรนด์ใหม่ เนื่องจาก Nike เข้ามาซื้อกิจการ ทำให้ภาพลักษณ์ของคอนเวิร์สกลับมาครองใจกลุ่มผู้บริโภครองเท้าแฟชั่นแนววินเทจได้อีกครั้ง

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร คือกระบวนการการทำงานของบริษัทที่มีการวางแผนชัดเจน ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีนั้นมีหลายกลยุทธ์ดังที่กล่าวไป แต่กลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการนั้น ก็คือ การสร้างแบรนด์สินค้าให้ดีมีคุณภาพ จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในสินค้าหรือมาใช้บริการหรืออยากจะสนับสนุนในธุรกิจกันมากขึ้น หากสินค้าและบริการดี มีคุณภาพ ก็ย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรนั้นดีและเป็นที่น่าจดจำ  โดยทาง GIFTWISE รับทำสินค้าพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยของพรีเมียมที่ทาง GIFTWISE รับผลิตนั้น มีทั้ง กระบอกน้ำ ร่ม สมุด หรือกระเป๋าผ้า เป็นต้น ของพรีเมียมเหล่านี้ เมื่อนำมาออกแบบให้มีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร ย่อมทำให้องค์กรหรือแบรนด์นั้นๆ เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ถือเป็นการโปรโมตองค์กรอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำแก่ลูกค้าได้